PRED SKORI KRAJ PROJEKTA, OSVRTOM NA SVE NAUČENO I SAVLADANO, KRATKOM ANALIZOM NJENE PROVEDBE TE IZVOĐENJEM SVIH TRADICIJSKIH NAPJEVA NAUČENIH I SAVLADANIH TIJEKOM NJENOG ČETVEROMJESEČNOG TRAJANJA, ODRŽAN ZAVRŠNI SUSRET RADIONICE TRADICIJSKOG (KLAPSKOG) PJEVANJA SA ŽENSKIM ZBOROM KUD-a "UČKA" – MATULJI

Ponedjeljak, 09.10.2023. i četvrtak, 12.10.2023.u Domu kulture Hangar u Matuljima

U ponedjeljak, 09.10.2023. i u četvrtak, 12.10.2023., pred skori kraj provedbe Projekta, u velikoj dvorani Doma kulture Hangar u Matuljima, sa članicama Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji održan je završni susret Radionice tradicijskog (klapskog) pjevanja. Uvodni dio bio je usredotočen na ponavljanje osnovnih znanja o vokalnoj tehnici. Ono je bilo popraćeno praktičnim vježbama iz Kurikuluma i Priručnika za učenje tradicijskog (klapskog) pjevanja kojeg su sve članice Zbora, kao polaznice Radionice, dobile na korištenje nakon prvog susreta. Riječ je o vježbama za disanje i upjevavanje, odnosno zagrijavanje glasa te vježbama za razvijanje osjećaja za višeglasje i harmoniju.

Potom je prva polovica glavnog dijela bila u znaku završnog osvrta na sve naučeno i savladano tijekom četveromjesečnog trajanja Radionice uz zajedničko preslušavanje svih tonskih zapisa koje su članice Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji snimile na susretima tijekom druge polovice rujna. Oni će, zajedno s glavnim projektnim rezultatom, a to je Priručnik za učenje tradicijskog (klapskog) pjevanja i Kurikulum, biti javno dostupni i nakon završetka provedbe Projekta kao projektni rezultat. Zatim je, temeljem podataka dobivenih putem Upitnika kojeg su članice Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji ispunile prije i nakon njenog održavanja te Upitnika kojim su ocijenile Priručnik za učenje tradicijskog (klapskog) pjevanja i Kurikulum,dio vremena bio posvećen analizi vrednovanja cjelokupne provedbe Radionice. Ova analiza potvrdila je veliko zadovoljstvo cjelokupnim sadržajem i načinom provedbe Radionice te stečenim novim znanjima, vještinama i iskustvima. Sve zajedno je kod članica Zbora urodilo velikom željom za ponovnim uključivanjem u ovakvu ili sličnu aktivnost, kada se za to ponovno bude pružila prilika. Također je izraženo kako je rad Radionice u značajnoj mjeri potaknuo dodatnu želju i snažnu motivaciju za nastavkom rada usmjerenog k stjecanju novih znanja, sposobnosti i vještina iz područja tradicijske glazbe i pjevanja sa ciljem očuvanja i promicanja vrijednosti bogate kulturne baštine i nasljeđa čime se članice Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji uspješno bave već preko šezdeset godina.

U drugoj polovici glavnog dijela su članice Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji otpjevale sve tradicijske napjeve koje su naučile i savladale tijekom četveromjesečnog trajanja Radionice tradicijskog (klapskog) pjevanja. Na taj način je kraj njene provedbe okončan vrlo emotivno i nadahnuto, u ozračju tradicijske pjesme čije je očuvanje i promidžba bila jedan od najvažnijih konačnih ciljeva, kako održavanja Radionice, tako i čitave provedbe Projekta Škola tradicijskog pjevanja: Zapjevajmo kako su nas učili za odrasle koja završava za prekosutra, 14. listopada ove godine.

Zahvaljujući se svima na uspješnoj, predanoj i nadasve predivnoj suradnji, veselimo se novom susretu i zajedničkom radu u nekoj novoj prigodi!

Muška i Ženska klapa Kastav

Radionica sa članicama Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji - ponedjeljak, 09.10.2023. u velikoj dvorani Doma kulture Hangar, Matulji
Radionica sa članicama Ženskog zbora KUD-a Učka – Matulji - četvrtak, 12.10.2023. u velikoj dvorani Doma kulture Hangar, Matulji